Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Bar Marco Milczarek Tadeusz - kiasnow.pl

Bar Marco Milczarek Tadeusz

''

Firma Bar Marco Milczarek Tadeusz, która powstała w roku 1997, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5211103685, numer REGON: 012433474, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 01-459) w województwie mazowieckim przy ulicy Górczewska 181. Firma Bar Marco Milczarek Tadeusz według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: przygotowywanie i podawanie napojów