Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Biuro Organizacji Imprez Rekreacyjnych Sylaba - kiasnow.pl

Biuro Organizacji Imprez Rekreacyjnych Sylaba

''

Firma Biuro Organizacji Imprez Rekreacyjnych Sylaba, która powstała w roku 2001, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5262117993, numer REGON: 017232450, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-361) w województwie mazowieckim przy ulicy Przemyska 11/17. Firma Biuro Organizacji Imprez Rekreacyjnych Sylaba według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna