Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Dionis Komputerowa Grafika Artystyczna Godziejewicz Andrzej - kiasnow.pl

Dionis Komputerowa Grafika Artystyczna Godziejewicz Andrzej

''

Firma Dionis Komputerowa Grafika Artystyczna Godziejewicz Andrzej, która powstała w roku 1999, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8981090135, numer REGON: 931954598, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 51-610) w województwie dolnośląskim przy ulicy Karola Lipińskiego 6/1a. Firma Dionis Komputerowa Grafika Artystyczna Godziejewicz Andrzej według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie specjalistycznego projektowania