Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) HAFTINA Sp. z o.o. Sp. k. - kiasnow.pl

HAFTINA Sp. z o.o. Sp. k.

Haftina Atelier oferuje baldachimy do procesji eucharystycznej. Firma podejmując się tego typu zadań, odwołuje się do tradycyjnie stosowanych rozwiązań. Firma oferuje wzornictwo i kolorystykę zgodną z eucharystyczną symboliką. Baldachimy powstają z najwyższej jakości materiałów - satyny, która jest plamoodporna.