Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Kancelaria Finansowa Creditfinance - kiasnow.pl

Kancelaria Finansowa Creditfinance

''

Firma Kancelaria Finansowa Creditfinance, która powstała w roku 1999, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8941794350, numer REGON: 932051065, Firma Kancelaria Finansowa Creditfinance według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych