Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Malibu Sport I Rekreacja - kiasnow.pl

Malibu Sport I Rekreacja

''

Firma Malibu Sport I Rekreacja, która powstała w roku 2000, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8941917887, numer REGON: 931047972, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 50-512) w województwie dolnośląskim przy ulicy Kurkowa 29. Firma Malibu Sport I Rekreacja według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna