Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Ogrodnictwo Zenon Brylański - kiasnow.pl

Ogrodnictwo Zenon Brylański

''

Firma Ogrodnictwo Zenon Brylański, która powstała w roku 1984, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 7671259450, numer REGON: 300010147, Siedziba firmy mieści się w mieście Złotów (kod pocztowy: 77-400) w województwie wielkopolskim przy ulicy 8 Marca 6. Firma Ogrodnictwo Zenon Brylański według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie