Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Organizacja Imprez Okolicznościowych - kiasnow.pl

Organizacja Imprez Okolicznościowych

''

Firma Organizacja Imprez Okolicznościowych, która powstała w roku 2000, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 5621427708, numer REGON: 092951270, Siedziba firmy mieści się w mieście Janowiec Wielkopolski (kod pocztowy: 88-430) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Janowiec-Wieś 14. Firma Organizacja Imprez Okolicznościowych według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)