Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) PFM.PL S.A. - kiasnow.pl

PFM.PL S.A.

Portal farmaceutyczno medyczny zawiera najnowsze informacje z branży medycznej i farmacji. Jedną z funkcjonalności portalu jest indeks leków, gdzie wyodrębniono leki refundowane. Portal kierowany jest głównie do pracowników służby zdrowia i studentów, ale wiele zamieszczonych materiałów może zainteresować także samych pacjentów.