Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Panorama Nieruchomości S C Sylwester Rosa Małgorzata Błaszczak Lebiedzińska - kiasnow.pl

Panorama Nieruchomości S C Sylwester Rosa Małgorzata Błaszczak Lebiedzińska

''

Firma Panorama Nieruchomości S C Sylwester Rosa Małgorzata Błaszczak Lebiedzińska, która powstała w roku 1995 posiada następujący numer NIP: 5261035796, numer REGON: 011235170, Firma Panorama Nieruchomości S C Sylwester Rosa Małgorzata Błaszczak Lebiedzińska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami