Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Robert Siatkowski Agencja Reklamowa North Media - kiasnow.pl

Robert Siatkowski Agencja Reklamowa North Media

''

Firma Robert Siatkowski Agencja Reklamowa North Media, która powstała w roku 2003, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9580686911, numer REGON: 192895077, Siedziba firmy mieści się w mieście Gdynia (kod pocztowy: 81-376) w województwie pomorskim przy ulicy Aleksandra Fredry 8. Firma Robert Siatkowski Agencja Reklamowa North Media według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana