Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Siedem Dziennikarstwo Katarzyna Michalska - kiasnow.pl

Siedem Dziennikarstwo Katarzyna Michalska

''

Firma Siedem Dziennikarstwo Katarzyna Michalska, która powstała w roku 2000, działa jako inne posiada następujący numer NIP: 8842150945, numer REGON: 891087583, Siedziba firmy mieści się w mieście Świebodzice (kod pocztowy: 58-160) w województwie dolnośląskim przy ulicy Bolesława II Śmiałego 2/6. Firma Siedem Dziennikarstwo Katarzyna Michalska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: artystyczna i literacka działalność twórcza