Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Stowarzyszenie Miłośników Czynnego Wypoczynku I Rekreacji Czarna Łąka - kiasnow.pl

Stowarzyszenie Miłośników Czynnego Wypoczynku I Rekreacji Czarna Łąka

''

Firma Stowarzyszenie Miłośników Czynnego Wypoczynku I Rekreacji Czarna Łąka, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer REGON: 810407507, numer KRS: 0000056063, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczecin (kod pocztowy: 70-833) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Aleja Przyjaciół 2/2. Firma Stowarzyszenie Miłośników Czynnego Wypoczynku I Rekreacji Czarna Łąka według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana