Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Szkoła Jazdy Perła S C Kruk Marek Sypniewska Agnieszka - kiasnow.pl

Szkoła Jazdy Perła S C Kruk Marek Sypniewska Agnieszka

''

Firma Szkoła Jazdy Perła S C Kruk Marek Sypniewska Agnieszka, która powstała w roku 2007 posiada następujący numer NIP: 7481538939, numer REGON: 160120208, Siedziba firmy mieści się w mieście Głubczyce (kod pocztowy: 48-100) w województwie opolskim przy ulicy Kręta 10. Firma Szkoła Jazdy Perła S C Kruk Marek Sypniewska Agnieszka według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu