Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro Gdańsk Sp Z O O - kiasnow.pl

Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro Gdańsk Sp Z O O

http://www.tonagro.com.pl

Firma Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro Gdańsk Sp Z O O, która powstała w roku 1998 posiada następujący numer NIP: 5832532193, numer REGON: 191543028, numer KRS: 0000053720, Siedziba firmy mieści się w mieście Gdańsk (kod pocztowy: 80-180) w województwie pomorskim przy ulicy Piotrkowska 6.