Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Water Sport - kiasnow.pl

Water Sport

''

Firma Water Sport, która powstała w roku 1997, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7121379611, numer REGON: 430832147, Siedziba firmy mieści się w mieście Lublin (kod pocztowy: 20-601) w województwie lubelskim przy ulicy Skierki 7/20. Firma Water Sport według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność związana ze sportem