Array ( [0] => 42000 [1] => 1055 [2] => Expression #4 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'katser_1215f.images.i_id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ) Zakład Metalowy Produkcja Sprzedaż Usługi Kraczowski Ryszard Kraczowski Stanisław Spółka Jawna - kiasnow.pl

Zakład Metalowy Produkcja Sprzedaż Usługi Kraczowski Ryszard Kraczowski Stanisław Spółka Jawna

http://www.lancuchy.lbl.pl

Firma Zakład Metalowy Produkcja Sprzedaż Usługi Kraczowski Ryszard Kraczowski Stanisław Spółka Jawna, która powstała w roku 1991, działa jako spółka jawna posiada następujący numer NIP: 9180004670, numer REGON: 950023913, numer KRS: 0000074024, Siedziba firmy mieści się w mieście Biłgoraj (kod pocztowy: 23-400) w województwie lubelskim przy ulicy Partyzantów 71. Firma Zakład Metalowy Produkcja Sprzedaż Usługi Kraczowski Ryszard Kraczowski Stanisław Spółka Jawna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn